អាប៉ុលធំជាប់ផុងក្នុងខ្សាច់ Big dozer stuck in deep sand - pull out deep stuck by excavator & dozer

Construction Cambodia

2 млн көрүүлөр3 556

  ទស្សនាវីដេអូនៃសកម្មភាព អាប៉ុលធំជាប់ផុងក្នុងខ្សាច់ និងទាញចេញយ៉ាងលំបាកណាស់ទំរាំយកចេញក្នុងខ្សាច់ ដោយប្រើ អ៊ិចស្កាវ៉ាទ័រ និង អាប៉ុលទទួលបានជោគជ័យ ។
  Biggest dozer stuck in deep sand - Pull out hard to remove in the sand by excavator & dozer successful in Cambodia.
  Shantui dh17 dozer stuck in deep sand recovery by Shantui dh17c2 dozer and CAT 320B excavator
  Website:
  www.khmer5555.com/
  constructioncambodia.com/
  Facebook:
  web. Construction-Cambodia-388587201685160/?modal=admin_todo_tour
  Blogger:
  construction-cambo.blogspot.com/

  #ConstructionCambodia #គ្រឿងចក្រអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា

  күнү жарыяланды 2 ай мурун

  Жорумдар

  1. Andrew Morgan

   keith i agree

  2. Miguel Vaca

   Muí difícil necesitan mexicanos

  3. Lợt Lê

   Xe

  4. Md. Alamgir Kabir

   Sir, I'm Md Alamgir Kabir & I’m interested for your jobs as a Driver. I've worked in the Japan Embassy on 1996 as an Ambassador Driver. I’ve worked at Spray-Sun Drilling Company, My boss was Mr. Rod Seller from Australia, and Project was at Srimongal, Sylhet, Bangladesh. I’ve worked as a driver in The British High Commission, Dhaka, Bangladesh from 22 December 2005 to 31 Oct2019. I've Drive here Light, Heavy and Bulletproof vehicles. Now I’m looking for a Driving Jobs Please help me sir. My email is akabir699@gmail.com and Call me at +8801711533808. My passport ID EB 0746282, issue-25/08/2019 & expiry-24/08/2024. & my National ID # 596-362-8838. Sir If you send me your E-mail address than I can send my all papers. Thanks you Sir

   1. Sam foss

    Goodluck on your quest

  5. Nick Caspar

   I dont know who is wasting more time the guy who drove this into the sink or me watching this!

  6. Keith Faulk

   Why in the hell don't they have someone driving the one that's stuck ????

  7. Виталик Смоляренко

   Научитесь сначала игрушками играть, потом технику токо доверять, это кошмар

  8. Sammy Ramos

   they should place a steel plate undeneath the wheel before pulling it out to serve as glider so that it will not dig out

  9. 에르빈쉬레딩거

   cat driver! Fill it up... a poor country

  10. Tony Dean

   Looks like a Osha nightmare there.

   1. Helida raaramos s o vale

    555⁵claro 5claro drinks com o 5a oí⁸

  11. Богдана Лютая

   Посадил дед репку,выросла репка большая прибольшая.....тянут-потянут,вытащить не могут....

  12. Vlore vlora

   ,

  13. Sucipto Broto

   Santui kurang bertenaga

  14. Валерий Шаршуков

   The murky secretary operationally hug because sheep intrahepatically guard during a wicked hub. panoramic, wretched school

   1. Tengo Glontı

    Super

   2. Boonsuan Pharikan

    ,)))))%%¹¹⅓

  15. junito Rivera

   I think it would it be better if they make a canal and drain out all the water.

  16. Fabri Gasan

   La prima cosa che ho detto un ‘ora fa , se riempivano il buco con sabbia …… che banda di incapaci

  17. Александр Назаренко

   Эти индейци мозг бы включили .там делов на пол часа

  18. Foot Loose

   How not to be an idiot!

  19. Arif Beadini

   Kakajep

  20. Chhorn354

   អាបលុអនអាបុលអេតចាយចឹងឯង

  21. Аманжол Аленов

   Мир vf5 Flow 6

  22. Jaime Guerra

   Está si es la jente chanona para sacar una máquina del fango.

  23. Gen Sco

   That is some beautiful material, very little clay to wash out. Primo plaster sand, gold mine! I assume the engine can't be started to raise the blade, because it's the only reason it is in the position it's in. Therefore you have a long battle on your hands, but I appreciate your determination not to let that equipment succumb to the environment, Bravo!

  24. Juan Antonio Perez

   la retro. que le levante la pala..

   1. Juan Antonio Perez

    mepregunto no hai mecanicos hai.

  25. Juan Antonio Perez

   yo creo que deverian de sacar el agua.conuna bonva. que loqgan,,

   1. Juan Antonio Perez

    porlokeveo creo k boi haestar biendo el bidio hasta el 2022..

  26. Juan Antonio Perez

   hola no tienen ni idea de sacar lamaquina de hai.que miren de levantarla de atras.. y que revagen la parte de atras.

  27. Lavergne Maxime

   le metre sur le neutral

  28. ابو غازي الانصاري

   ماتطلع بهاي الطريقه لازم ثلاث بلدوزر والحفاره ترفع سكينة البلدوزر المغرز بسهوله حيث تكون خلف البلدوزر المغرز حفره نصف متر بطول ثلاثة أمتار...سائق معدات ثقيله جنوب العراق

   1. Qwe Qwe

    صح لازم يرفع السكينه المغرز لكن هما أغبياء

  29. Redmi Kimsro

   I

  30. Jack Belk

   How long does it take thirty Cambodians to figure out that the tracks are locked?

  31. mira mi

   dacie rade wyciagnac ta spycharke.

  32. David Raczkiewicz

   plus they are filling in wet lands no re-guard for the planet

  33. David Raczkiewicz

   this is frustrating to watch the heat must be getting to their brains

  34. David Raczkiewicz

   hook both machines together one in front of the other track hoe in front of the dozer would of pulled it right out

  35. William Howard

   too many bosses

  36. 연꽃Tvᅳlouts flower

   머여

  37. Таймураз Хумаров

   fs

  38. Péter Nagy

   Hozza se kellett volna fogni. mig el nem inditjak, a dozert. Nincs gepszerelojuk aki el inditsa......

  39. Таймураз Хумаров

   osvobodite klapan na poqiom o

   1. Таймураз Хумаров

    pohemy ne sniali so skoposti i pytcnuka do

   2. Таймураз Хумаров

    ни

   3. Таймураз Хумаров

    Black White Black Black Lady White White White

   4. Таймураз Хумаров

    @Elxan 5

   5. Таймураз Хумаров

    dl Flow Flow

  40. Таймураз Хумаров

   omkpymimehl

  41. Don Harman

   they should have taken out of gear you could tell it was still in gear because tracks were moving also they could have started it and lift blade

  42. Владимир Захаров

   асфальт ещезабыли положить

  43. Kim Tia Low

   用吊車

  44. ابتسام محمد

   السلام عليكم انا اختكم يمنيه انا وامي وخواني اسره ايتام 😢وفتحت قناه تكون مفتاح 🔑 رزقنا ومحتاجه 1000مشترك السالكم بلله تشتركو وتفعل الجرس جزاكم الله الف خير اخواني اشتركو في قناتي 😢😢😢😢😢😢

  45. James Tate

   You can't fire stupid people. Fighting the water level, how stupid can you get ?

  46. francisco barboza

   tambem so operador de maquinas pesada mas ai foi feia a coisa

  47. Abraham Valencia

   Lift the front with the digger, while pulling with the dozer.

  48. Darrell Whisnant

   why get them out if they donnot run

  49. Hirosi Nakashima

   Oi

  50. Andre Meyer

   mete fogo nessa poha desse trator enguiçado. as horas ficou mais caro do que tirar esse lixo do brejo. maquina chinesa do cao

  51. Andre Meyer

   tudo meio buru

  52. Steve Capper

   would have come out of there much easier if the tracks would move Dah.

  53. Romario Ferreira

   Romário Ferreira boa noite

  54. Moh Moh

   شعب مكافح رووووعه

  55. Abah Sujana

   F 5nvt

  56. Espen Bjerke

   somebody Hydrolocked that dozer

  57. AJKir123

   You can have the most expensive pen in the world but what good is it if you can't write, good equipment abused, ruined by those a/h's.

  58. Domingo alfance Alfanfe

   É normal na área de construção sevil

   1. Fabri Gasan

    No!🦴⛏

  59. margaret frost

   why did they not put it in neutral

   1. Pedro Custodio Alves Ribeiro

    Oito 0 de nada e logo532

   2. Pedro Custodio Alves Ribeiro

    v88e, 55xt

   3. Pedro Custodio Alves Ribeiro

    3

   4. Pedro Custodio Alves Ribeiro

    d

   5. Pedro Custodio Alves Ribeiro

    Oi, 4EWR789 000000900. O primeiro y é o789 DE NADA00 em y

  60. nanding ng saudi

   Wow verry good working excavator with dozer please check my KGup channel and support.

  61. Emporio Artigiano

   Genius...ahahhahahahahahahaha

   1. Giuseppe Pompili

    @Fabri Gasan La ruspa era già ricoperta di un misto di sabbia e fango che era come cemento, inoltre era sotto il livello dell'acqua circostante. Io ho contestato il fatto che prima di scavargli intorno sembravano non sapere nenche cosa fare. Mettere altra sabbia avrebbe peggiorato la cosa. La strada veloce era scavagli intorno velocemente e con una gru molto grande "staccare" leggermente dal fango la ruspa e tirare con il mezzo più pesante che avevano, come poi hanno fatto.

   2. Fabri Gasan

    Se riempivano di sabbia asciutta era gia’ uscito da tempo

  62. carl thompson

   Bad dozer stuck in sand an water just like quick sand

  63. 김경남

   고생하셨습니다, 화이팅

  64. Cesar Gonzales

   Y

  65. Kishore Jha

   No need to send pull out . Fix a big water pump and pullout water first.

   1. Dudley Cornman

    Might pull easier in neutral?

  66. Sompit Pungsuk

   -

  67. G. R.

   perhaps it is old age on my part, but I watched my Dad get our tractors our of axle deep stuck (which was my contribution to the problem) in 30 minutes with a Farmall M and dump truck. Was that because we weren't being paid by YT for fucking the dog for an hour or so or that in the USA we think different??

  68. Luis Casanova

   Son tan morones que la arrastran con el freno puesto!

   1. Eroti Sigavou

    buñz

  69. Luis Casanova

   Cerebros de gallina !!!!!

   1. Fabri Gasan

    Confermo !

  70. victor 360 Excavator Operator

   good job (kgup.info/must/_ylYMlOMOwMpGWHei9wDew.html?view_as=subscriber)

  71. Osinaldo io

   Confidential Sufoco

  72. tuberesu

   Obviously a commercial demonstration, otherwise they could have merely turned the digger round and pulled it out backwards. What a complete waste of fuel. Nine minutes was enough for me.

  73. Nak 0626

   Dodrop drop

  74. Cleusa Maria

   Q angústia!!!

  75. Cleusa Maria

   Quanta burrice!!!!entrar com uma máquina pesada em um pântano.

   1. Boumedienne Hachem

    @koba gogaladze ht

   2. koba gogaladze

    @Noqien Jorge Quintero g

   3. koba gogaladze

    @Noqien Jorge Quintero on

   4. Noqien Jorge Quintero

    los govienos són unos quedadod no estadetras de lbacunepuebllopagan... solalan

  76. Heriberto Bardales

   Yes

  77. Nick Grigorakos

   Just release the handbrake you silly clowns

  78. Celson Macedo

   depois disso ele foi demitido da firma kkkkkk

  79. Severino Batista

   Mas eum ok

  80. 太田正博

   ノーヘルメット等安全対策出来て無いのですが、

  81. 太田正博

   此の現場sandpump無いのかな?

  82. Alan

   It's not stuck anymore guess they going to push it all the way home

  83. Alan

   Why is there no one in the dozen backing it out by itself the last 30 min.

   1. Dan Ostler

    It has to be dead

  84. arza mumma

   This so stupid like watching 3 ring circus !! No safety measures no proper shoes and head gear nothing. I'd fire every last one. Why dozer in swamp pit first place ????

   1. dashaB0553

    And that is why you're not on the job, they want "can do " people

  85. Ali Mhamad

   كبر الكيله كبرها

  86. Mohamed Lamrini

   C$

  87. Johnny V

   What happened? Engine died out while stuck in mud

   1. น้อง น็อต

    ,,

  88. Derek Davidson

   Kw👏👏👏👏💪

  89. Peter Jackson

   Wow, the safety nazis here in Australia would have fired everyone on that site.

   1. Joao Batista Sevidanes

    @Indosarnia p

   2. Solita Lopez

    Uddueuru4yt153wqp32p3

   3. Musa abdalla Ali

    @Indosarnia ححح

  90. kamaroway günther

   dozer stuck

  91. Ima Nuel

   🤔🤔

  92. ALEX FON

   а почистить для начала траки слабо?

  93. Donna Diaz

   I can't believe I watched this for 2 hrs. 2 hr's I will never get back!!

   1. Dan Ostler

    On x2 speed I still had to skip most of it.lol

   2. Dragan Pavlovic

    ;///

   3. 可爱的小仙女

    -5 tû tatur buxa xalaya z,#@QqqqqaWt y

  94. Lou Monfort

   belle beignoir avec de l'eau propre super des champions

  95. Lou Monfort

   vous des champions de la connerie

  96. le marin elbehri

   quoi dire bravo a vous

  97. Hoa Moon

   Minh đang muon mua mot em ko biet co nhieu tien ko ?

  98. Hoa Moon

   May gi ma to the chac la khoe lam đây